Här finns chansen till nya affärer på kontinentens näst största marknad

Linköping har på senare tid skördat framgångar i Latinamerika. Men det finns en nästan lika intressant marknad, vid sidan om Brasilien,…

Fastighetsmarknadens framtid diskuteras den 5 februari

Fastighetsmarknadsdagen är ett halvdagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtidens Östergötland. Dagen arrangeras av Fastighetssverige och systermagasinet Lokalnytt i samarbete med…

Företagarna Linköping firar 150 år

Alla är hjärtligt välkomna att fira Linköpingsföreningens 150 års dag med en Jubileumslunch! Gunnar Elfström, fd. Stadsarkivarie, kåserar om Företagarna…

33-listan

Flera av våra mest framgångsrika svenska storföretag startades en gång kring olika tekniska innovationer. På senare år har företag som…