Skiss på servett ledde till världsledande forskning och produktion i Linköping

Allt började 2009 med akut brist på helium-3 och en skiss på en servett. Det utmynnade i en världsunik anläggning i…

Lennart Ekdal tar täten mot framtiden på Näringslivsdagen

Onsdagen den 14 januari 2015 presenteras framtiden för Linköping. Det handlar om Näringslivsdagen som denna gång vänder sig till alla som…

Årets sista FredagsFrukost.

Tanken med fredagsfrukosten är att samla företag från Mjärdevi Science Park och studenter från Linköpings universitet under samma tak där…

Transportforum 2015

Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. På Transportforum möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsutbyte och kontaktskapande.