E-tjänster

Allt fler tjänster är tillgängliga på Internet. Bara i Sverige finns det bortåt 900 000 domäner med fungerande webbsidor. För att du ska slippa leta, har Nulink samlat våra egna och andras tjänster under den här rubriken. 

Linköpings kommuns självservice är en databas med en mängd intressant innehåll för både dig som företagare och privatperson. 

Tanken är att du som företagare ska kunna uträtta ärenden när det passar dig bäst, alla dagar i veckan och dygnet runt. Linköpings kommuns självservice är indelad in våra i två kategorier:

  • E-tjänster
  • Digitala blanketter

Den stora skillnaden mellan e-tjänster och digitala blanketter är att du kan göra mer på egen hand med e-tjänsterna.

 

För att komma till Linköpings Kommuns självservice klicka här >>