Kompetens

Kompetensförsörjning är en kritisk faktor alla företag. Men vad som är rätt kompetens varierar med arbetsuppgiften. Det kan vara allt från skickliga svarvare till ingenjörer med doktorsexamen. Eller både och.

Chansen att hitta rätt kompetens är större i Linköping. Av flera skäl. Här finns ett av landets främsta lärosäten inom ett brett område. Är det en driven ekonom som önskas? Eller en läkare? Båda utbildas i Linköping. Lika viktigt är att medföljande också hittar rätt jobb. Med ett varierat näringsliv och en väl utbyggd offentlig sektor är chansen större att båda får jobb i Linköping än på andra håll.

 

Allt mer av kompetensen sitter i företagens nätverk. Inom många områden finns ett antal aktörer som arbetar med likartade frågor utan att vara konkurrenter. Ett exempel är avancerad bildbehandling där företag inom så skiftande områden som trafiksäkerhet, flyg, spel och medicinteknik använder likartad teknik.

 

I Linköping finns den kritiska massan av kompetens som krävs för att skapa utveckling. Och möjligheterna som lockar kompetenta medarbetare och får dem att stanna kvar.

 

Vid ett etableringsärende erbjuder vi möjligheten att lyfta ett ärende in i vår exklusiva kompetensförsörjningsgrupp (KFG). KFG består av tjänstemän från några av de största rekryterings- och bemanningsföretagen i regionen. Här har du möjlighet att lyfta din problemställning och få direkt kontakt med de i gruppen som är bäst lämpade att hjälpa dig med din förfrågan.

 

Vill du boka ett möte? Skicka ett mail till jimmie.hermansson@nulink.se