Kontakt

Telefon 013-33 66 00
Fax 013-33 66 01
E-post info@nulink.se
Postadress Nulink Box 1293 581 12 Linköping
Besöksadress Storgatan 58 Öppet 07:30 – 16:30

Anneli Ericson

Anneli Ericson

Interim VD

Tel 0702-76 51 31 anneli.ericson@nulink.se

Helena Thun

Helena Thun

Befintliga företag, nyföretagande, nätverk

Tel 013-33 66 15 helena.thun@nulink.se

Kjell Sullivan

Kjell Sullivan

Branscher och kluster, IT och administration

Tel 013-33 66 10 kjell.sullivan@nulink.se

Michael Nydén

Michael Nydén

Branscher och kluster

Tel 013-33 66 09 michael.nyden@nulink.se

Per Widman

Per Widman

Etableringsfrågor

Tel 013-33 66 08 per.widman@nulink.se

Anna Rehncrona

 

 

Marita Lorin

Marita Lorin

VD assistent

Tel 013-33 66 05 marita.lorin@nulink.se

Jimmie Hermansson

Jimmie Hermansson

Nyetablering, Företagarservice

Tel 013-33 66 17 jimmie.hermansson@nulink.se

Michael Johansson Frode

Mikael Johansson Frode

Entreprenörskap och externa relationer

Tel 013-33 66 07 mikael.johansson-frode@nulink.se

Erik Nellmark

Erik Nellmark

Marknadsansvarig

Tel 013-33 66 13 erik.nellmark@nulink.se

Malin Grahn

Malin Grahn

Marknadsassistent, reception

Tel 013-33 66 12 malin.grahn@nulink.se