Vallastaden 2017

Vallastaden 2017 – namnet på samhällsbyggnadsprojektet som drivs av Linköpingsexpo AB.  Projektet ska resultera i en helt ny stadsdel vars första etapp ska stå klar sommaren 2017.

Under resans gång kommer Vallastaden 2017 att vara ett forum för en mängd viktiga, inspirerande och framåtblickande möten, seminarier, workshops och utställningar. Dialog och delaktighet är fokus under hela arbetet fram till 2017.
Kommunen vill visa upp en spektakulär stadsdel som inte bara är arkitekturmässigt spännande att bo, leva och verka i utan även visa upp ett byggande som främjar den sociala hållbarheten och en modell kring en ny samhällsbyggnadsteknik. Vallastaden ska vara en nationell förebild i social och ekologisk hållbarhet

 

För att få ett levande bo- och samhällsexpo behövs att de boende i Vallastaden öppnar upp sina hus och hem för besökare. De boende får under expotiden vara med om något unikt, intressant och spännande. Vallastadens första invånare kommer vara med och skapa stadsdelens historia, en del av dess första epok, ett eftertryck för omvärlden.

 

Målsättningen är att utveckla Vallastaden till en levande och blandad stadsdel och knyta ihop universitetet och staden.
Här ska det byggas bostäder för så väl unga som gamla, studentbostäder varvat med förskolor och äldreboenden, radhus och friliggande småhus för den lilla och den stora familjen.
Man vill även främja möten genom att skapa mötesplatser på olika sociala nivåer; den egna bostaden, vinterträdgårdar och felleshus.
Området har gång och cykelperspektiv, fotgängare och cyklister prioriteras för att underlätta dessa transporter. Biltrafik är tillåtet på de gåendes villkor och parkering sker i gemensamma parkingsanläggningar.

 

Vi vill att Vallastaden i Linköpings kommun ska vara en nationell förebild i social och ekologisk hållbarhet, allt detta vill vi visa upp för omvärlden i form av ett spektakulärt levande Bo och Samhällsexpo sommaren 2017. Den visionen som Expot ska föra fram är att ”Människan bygger staden”.

 

Läs mer om projektet på Vallastaden 2017s hemsida.