Fakta och statistik

Linköping har ett starkt och varierat näringsliv. En lagom blandning av tillverkande industri, tjänstesektor, handel och offentlig verksamhet ger staden en hög motståndskraft emot kraftiga konjunktursvängningar.

Linköpings starka position som ett säte för högteknologisk verksamhet kan ses om man ser till befolkningens utbildningsnivå. Bland de yrkesgrupper som finns i betydligt högre omfattning i Linköping än i riket i övrigt kan nämnas programvaruproducenter och datakonsulter, forskning och utveckling, tekniska konsulter, livsmedelsindustri samt hälso- och sjukvård.

 

Stadens geografiska läge innebär att Linköping tillsammans med Norrköping klassas som Sveriges näst bästa läge för kommunikation och transporter. Med hamn, flera flygplatser, huvudbana för järnväg och E4 är regionen en utmärkt lokalisering för så gott som all typ av näringsverksamhet.

 

Folkmängd: Ca 150 000

 

Yta: 1 575,61 km2 varav 140,1 är vatten.

 

Linköpings universitet: Ett av landets största lärosäten med 27 600 studenter.

 

Grundskolor och gymnasieskolor: Ett brett utbud av kommunala och privata skolor.

 

Universitetssjukhus: Högspecialiserad vård och närsjukvård mitt i staden

 

Största arbetsgivare: Linköpings kommun, Östergötlands läns landsting, SAAB-gruppen, Linköpings universitet med Hälsouniversitetet, Ericsson, ISS och Cloetta.

 

Goda förbindelser: Motorväg, tåg, flyg, kanaler.

 

Shoppingstad: Blomstrande handel i och utanför stadskärnan. Tornby är Östergötlands största och även ett av Sveriges största handelsområden.

 

Rikt kultur- och fritidsliv: Linköping är en evenemangsstad av rang med konserter, idrott på elitnivå, teater, museer, konst och mycket annat.