Basfakta om näringsliv

Linköping är en utpräglad småföretagarstad (i likhet med resten av Sverige…). De allra flesta näringsverksamheterna har noll anställda, d.v.s. enbart ägaren är verksam. I kommunen finns 10 verksamheter med mer än 500 personer anställda.

 

Anställda per företag nya webben

 

 

Bolagsformen speglar småskaligheten. Den vanligaste bolagsformen är enskild firma, och följt av aktiebolag, en bolagsform som blivit allt vanligare på senare år.

 

Bolagsform nya webben

 

 

Näringsverksamheternas omsättning speglar också småskaligheten där de allra flesta verksamheterna har en omsättning mellan 1 och 499 tusen kronor per år.

 

Omsättning nya webben