Företagsmiljöer

Rätt miljö är avgörande för alla företag. Oavsett om det är nystartat eller etablerat. Oavsett om verksamheten är handel, service, utveckling eller produktion.

I Linköping finns rätt miljö för många verksamheter och mark klar att bebyggas. För nystartaren med en idé kan rätt miljö vara en inkubator med coaching och hela infrastrukturen på plats. Linköping har två inkubatorer med olika inriktning.

 

När du vill förverkliga din affärsidé erbjuder Linköping ett antal områden med varierande inriktning. Här finns kontorshotell, industriområden, företagsparker som Ebbepark, Tornby – ett av landets största handelsområden och de högteknologiska bolagens hemmaplan Mjärdevi Science Park.

 

Företagsmiljö är mer än väggar och tak. Lika viktigt är miljöer som underlättar kontakter mellan företag och andra aktörer, för erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.

 

I Linköping finns ett växande antal kluster med företag, universitet och offentliga aktörer. Några är etablerade, andra informella. I båda fallen skapar de resurser långt större än vad medlemsföretagen själva förfogar över.

 

För mer information kontakta Jimmie Hermansson, Näringslivsutvecklare, Nulink.

013-336617 eller maila jimmie.hermansson(at)nulink.se