Universitet & forskning

Begreppet forskning och utveckling spänner över ett brett fält. Hela vägen från grundforskning till lansering av nya produkter och tjänster. Hela bredden finns i Linköping.

Grundforskningen har sin hemvist på Linköpings universitet. Meritlistan är lång och på den återfinns så skilda ting som algoritmer för bildkomprimering till nya material för halvledare. Andra aktörer är forskningsinstitutet där FOI Totalförsvarets forskningsinstitut och trafikforskningen på VTI är de mest kända.

 

I fronten finns även ett antal företag. Flygtillverkaren Saab har i många år varit en viktig aktör, genom egen forskning och utveckling och genom att efterfråga innovationer. Det har i sin tur lagt grunden för bland annat ett växande antal världsledande tillverkare inom obemannat flyg.

 

Forskning och utveckling genomsyrar Linköpings näringsliv. Här finns även många innovativa småföretag med spetskompetens i det mest oväntade områden. Det har bland annat utmynnat i marknadens bästa formar för industriell bakning.

 

Forskning och utveckling gör Linköping till staden där idéer blir till verklighet.