Infrastruktur

Linköping ligger mitt i Sverige! Med mycket goda kommunikationer kan 500 000 människor nå Linköping på mindre än en timme. Södra Stambanan, Stångådalsbanan/Tjustbanan, flygplatsen, E4:an och flera riksvägar är viktiga beståndsdelar i Linköpings infrastruktur.

På cykelavstånd finns Linköping City Airport som nu är den tredje största matarflygplatsen i Sverige när det gäller internationell matartrafik. Med KLM:s tre turer dagligen till Amsterdam och SAS linje till Köpenhamn når resenärerna i vår region två nya dynamiska flygplatser med trafik till hela världen via Schiphol och Kastrup.

 

Vägar och kollektivtrafik är väl utbyggda. Stora investeringar gör Linköping ännu mer tillgängligt. Nästa steg är ett nytt Resecentrum för den kommande järnvägen Ostlänken, en cirka 15 mil lång planerad dubbelspårsjärnväg för höghastighetståg mellan Järna och Linköping. Ostlänken kommer när den är klar att ha flyttat Linköping ännu närmare Mälardalen och Stockholm med en beräknad restid Linköping – Stockholm på strax över en timme.

 

I stadens närområde är kommunikationerna mycket goda med såväl tåg som busstrafik mellan de större orterna. Pendeltrafiken är omfattande och Linköping är ett pendlingscentrum i regionen med mer än 24000 pendlare varje dag. AB Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafiken samt länsfärdtjänsten i Östergötlands län och erbjuder trafik med både buss, tåg och spårvagn.

 

Linköping bildar tillsammans med Norrköping och dess hamn en av landets starkaste logistiska regioner.

 

Välkommen till en lättillgänglig del av Sverige.