Om Nulink

Näringslivsutveckling i Linköping AB (Nulink AB) är kommunens näringslivsbolag och arbetar med etablering, stöd till befintliga företag samt entreprenörskap och nyföretagande, fungerar som en kommunikationskanal mellan näringsliv och Linköpings kommun och verkar för ett positivt bemötande av företag och entreprenörer.

Bolaget är helägt av kommunen via moderbolaget Linköpings Stadshus AB och har en styrelse bestående av politiker.

 

Nulink får sitt uppdrag som en beställning från kommunstyrelsen och genom ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige. Ägardirektiven styr i huvudsak hur bolaget skall hanteras för att följa kommunala mål och regler medan beställningen ger ramarna för bolagets verksamhet. Nulink har ett Advisory Board där 10 årsvis utvalda företagare på regelbunden basis träffas och diskuterar hur Nulink kan förbättra förutsättningarna för Linköpings företagare.

 

Nulink har idag elva anställda, de flesta med bakgrund från näringslivet, som verkar brett och tillsammans för andra aktörer för att hjälpa och förbättra för näringslivet i kommunen. Bolagets VD är tillika näringslivschef i kommunen.

 

Mål: 

”Att maximera antalet jobb i icke-kommunal sektor”

 

Vision:

”Linköping är en dynamisk kommun med stor branschbredd där näringslivet har internationell lyskraft, kompetent arbetskraft som matchar företagens behov och antalet jobb ökar.”