Bolagsfakta

Nulink vars fullständiga namn är Näringslivsutveckling i Linköping (Nulink) AB, är ett helägt dotterbolag till Linköpings Stadshus AB som i sin tur är ett av Linköpings kommun helägt bolag.

Systerbolag till Nulink är Tekniska Verken AB, Stångåstaden AB, Sankt kors AB, Mjärdevi Science Park AB, Lejonfastigheter AB och Flygmex AB.

 

Under 2015 omsatte Nulink 21,37 miljoner kronor varav nästan allt kom som beställningar från Linköpings kommun. Bolaget har som mål att långsiktigt generera ett nollresultat.

 

Här kan du läsa Nulinks årsredovisning 2016.

 

Har du frågor om Nulink som bolag eller vill ha mer fakta är du välkommen att kontakta oss på 013-336600 eller info@nulink.se.