Finansiering för innovationer i mindre företag

Det finns fortfarande tid att söka finansiering för innovationsprojekt från Vinnova. Bidragen är på upp till 2 miljoner kr per ansökningstillfälle. Sista ansökningsdag är den 4 respektive 5 september.

Vad det handlar om är två utlysningar, Innovativa Startups och Innovationsprojekt i företag 2017. Båda syftar till att underlätta genomförandet i faser där det normalt är svårt att ordna finansiering. Kravet är att företaget utvecklar nyskapande varor, tjänster eller processer med potentiella konkurrensfördelar på den tilltänkta marknaden.

 

Innovativa startups riktar sig till företag och ekonomiska föreningar yngre än fem är, inte är börsnoterade, inte har delat ut vinst och omsätter minst två miljoner kronor per år på redan marknadsintroducerade varor eller tjänster.

 

I fas ett kan Vinnova finansiera 100 procent av företagets kostnader, dock högst 300 000 kr. I fas två finns möjlighet att söka upp till 900 000 och då ska företagets finansiering vara 100 000 kr. Bidraget blir då 89 procent av kostnaden.

 

Sista ansökningsdag är 4 september.

 

Innovationsprojekt i företag 2017 riktar sig till företag och ekonomiska föreningar med upp till 249 anställda. Här är kravet att den produkt, tjänst eller process som utvecklas är ny eller väsentligt bättre än vad som finns på marknaden, samtidigt som den bidrar till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.

 

Vinnova kan bidra med halva kostnaden, högst två miljoner kr per ansökan. Sista ansökningsdag är den 5 september.

 

Till skillnad från andra bidrag utlovar Vinnova kort handläggningstid. Beslut är att vänta under hösten.

 

Mer information om Innovativa startups finns här.

För Innovationsprojekt i företag finns informationen här.


Tillbaka till alla nyheter