Långsiktiga satsningar ska stärka Linköpings företagsklimat

En ny näringslivsorganisation, bättre företagsservice och utbildning av anställda är några åtgärder som ska stärka företagsklimatet i Linköping. I år tappar dock kommunen ytterligare några placeringar i Svenskt Näringslivs rankning.

Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga rankning av företagsklimatet i kommunerna. Linköping placerar sig på plats 106, vilket är en marginell försämring jämfört med ifjol. Trenden med att storstadsstäderna tappar fortsätter även i år.

 

Linköpings kommun tappade mycket i rankningen förra året och därför har kommunen det senaste året kraftsamlat i arbetet med näringslivsfrågor. En ny näringslivsorganisation är under uppbyggnad och har fått en central placering i den kommunala organisationen. I det ingår att till årsskiftet etablera en kommungemensam företagsservice, vilket kommer att förenkla kontakterna för företagen.

 

– Genom att minska avståndet mellan näringsliv och kommun skapas ännu bättre förutsättningar för dagens och morgondagens företagsidéer att fortsätta utvecklas och trivas i Linköping. Vi ska självklart analysera resultatet bakom rankingen, men vårt långsiktiga mål är att vi ska ha ett företagsklimat som är i topp, säger näringslivsdirektör Pia Carlgren.

 

Satsningen kring näringslivsfrågorna sedan förra årets ranking har redan satt vissa spår i enkätsvaren. Företagarna är fortfarande inte helt nöjda, men flera omdömen har förbättrats, bland annat om kommunens service till företag där kurvan vänt tydligt uppåt. Samtidigt visar svaren att det krävs arbete innan Linköping åter är i topp.

 

En del av den kritik som företagare framfört har handlat om kommunens bemötande och där genomförs redan nu en rad åtgärder. Under hösten ska till exempel alla kommunanställda som kommer i kontakt med näringslivet genomföra en webbutbildning i bemötande i offentlig sektor. Dessutom genomförs den mer omfattande utbildningen Förenkla – helt enkelt som hålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete.

 

Rankingen visar även på positiva siffror för Linköping. En indikator på hur missnöjda företagare är med förhållandena på hemmaplan, är hur många som överväger att flytta till annan kommun. I riket har drygt 19 procent med sådana tankar, i Östergötland knappt 19 procent och i Stockholms län drygt 18 procent. Motsvarande siffra för Linköping är 9,6 procent.

 

En annan positiv ranking har branschföretaget Newsec släppt, där de har undersökt Sveriges 28 största kommuner ur ett fastighetsperspektiv.

 

Vad som har bedömts är kommunens styrka och värdehöjande förändringar, vilket kan vara ökad befolkning, förbättrad infrastruktur, ökat antal studieplatser på universitet samt minskad arbetslöshet och ökat nyföretagande.
Newsec ger Linköping betyget 7,3 på en 10-gradig skala. Det placerar Linköping på femte plats bland landets främsta tillväxtkommuner. Före kommer Stockholm, Göteborg, Solna och Uppsala. Vad som talar till Linköpings fördel är hög utbildningsnivå, universitetets tillväxt och förbättringar av infrastrukturen.


Tillbaka till alla nyheter