Ny lärlingsutbildning förebild för andra

Till hösten startar Anders Ljungstedts gymnasium och Saab en ny lärlingsutbildning för vuxna. Syftet är att trygga företagets framtida behov av medarbetare.
– Metoden kan även användas av andra företag, säger rektor Mårten Larsson.

Att rekrytera kompetenta medarbetare är en utmaning för många industriföretag. Det räcker inte med en vanlig gymnasieutbildning. Att lärlingsutbildning för vuxna startar på Saab är ingen slump. Linköping är den svenska flyghuvudstaden.

 

– Vi erbjuder redan idag en flygteknikerutbildning på Malmen inom ramen för yrkeshögskolan. Men nu handlar det om medarbetare till produktionen på Saab, säger Mårten.

 

Utbildningen pågår under ett läsår. De första 20 veckorna studerar eleverna på Anders Ljungstedts gymnasium. Den teoretiska delen är kunskaper som arbetet kräver, till exempel ritningsläsning. Därefter följer 20 veckor som lärling på Saab, vilket ska utmynna i en anställning.

 

Intresset är stort för de tio lärlingsplatserna. Ansökningstiden går ut den 15 juli. Gymnasieskolan och Saab planerar att ta in en ny kull en gång i halvåret. Tanken är att i framtiden arrangera liknande lärlingsutbildningar i samarbete med andra företag.

 

Lärlingsprogrammet för flygindustrin är ett samarbete mellan Saab, Anders Ljungstedts gymnasium och Teknikcollage.


Tillbaka till alla nyheter