Rekordintresse inför Vallastaden 2017: Branschbilljetterna snart slut

Redan innan invigningen lördag 2 september överträffar bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 i Linköping förväntningarna. Som exempel finns knappt några av de 10 000 branschbiljetterna kvar.
– Flera dagar är utsålda. Den som vill vara med på branscharrangemangen måste skynda sig, säger Elisabeth Falk, kommunikationsansvarig för Vallastaden 2017.

Expot är den första stora bomässan på 15 år i Sverige. Den kommer precis rätt i tiden, då Sverige står i begrepp att bygga 700 000 nya bostäder. Till skillnad från tidigare bomässor handlar det dessutom om en hel stadsdel med varierad bebyggelse, med allt från privata villor till flerbostadshus.

 

Därför är det inte förvånande att Vallastaden under senare tid har blivit landets med omtalade bostadsområde. Diskussionens vågor går höga, både i traditionella medier och sociala. Vissa är kritiska, men de flesta lovordar initiativet från Linköpings kommun och att en hel stadsdel har kunnat drivas från idé till invigning på bara fem år.

 

Oavsett vad man tycker är Vallastaden 2017 något som alla i branschen har en uppfattning om och intresse av. Det är något som alla med en koppling till boende måste besöka och studera. Vilket märks på efterfrågan av branschbiljetter.

 

Branschfolket bjuds ett späckat program med ett tiotal inspirationsföreläsningar varje dag och med utställningar i det stora expocenter som byggts upp i stadsdelen. Det blir även guidade turer. Unikt är att ett 40-tal lägenheter, radhus och villor visas upp av byggherrar och boende. På andra bomässor har byggherrarna ensamma stått för utställningarna, men här öppnar även privatpersoner, som redan bor i Vallastaden, sina hem.

 

Strömmen av besökare till Vallastaden har varit stor under en längre tid, särskilt av branschfolk. Här finns många spännande och nytänkande tekniska lösningar, inte minst inom VVS, energi och klimat. Mest uppmärksammad är teknikkulverten, som gör att gatorna inte behöver grävas upp för underhåll, felavhjälpning och kompletteringar.

 

Bo- och samhällsexpot pågår fram till den 24 september. Under helgerna ordnas särskilda program för privatpersoner. Arrangören räknar med 100 000 besökare under tre veckor, men besöken lär fortsatta många år framåt.

 

– Malmö hade sin bomässa 2001 och de får fortfarande studiebesök, säger Elisabeth Falk.

 

Läs mer på vallastaden2017.se


Tillbaka till alla nyheter