Kluster

Ett kluster kännetecknas av att det innehåller ett innovationssystem med en klar avgränsning i fråga om bransch och/eller inriktning och normalt även en egen fysisk miljö.

I klustret får företagen inte enbart närhet till andra företag i samma bransch, utan även stöd med marknadsföring, stöd för ansökningar till EU-medel och koppling till forskning och utveckling. Klustret kan även innehålla inkubatormöjligheter och andra organiserade stödsystem.

 


 

Vreta Kluster är en utvecklingsverkstad för grön FoU, teknik och affärer. Det gröna temat, samlat under ett och samma tak, bildar grogrund för synergieffekter, entreprenörsanda, forskning och nya företagskoncept. På Vreta Kluster finns verksamhet inom växtodling, djurhållning, mat, energi, skog och vattenbruk, som alla är viktiga utvecklingsområden för regionen och där klustret vill bidra till ökad marknads- och samhällsnytta.

 

Här möts företagande och forskning i en öppen innovationsmiljö där klustret kan erbjuda support för teknikutveckling och tillämpning inom de gröna näringarna. I klustret finns även plats för inkubatorföretag in de gröna näringarna.

 

Läs mer på www.vretakluster.se

 


 

Aerospace Cluster Sweden startade hösten 2013. Antalet medlemmar växer för varje dag och samtidigt ökar bredden och djupet på kompetensen i klustret. Flyg är viktigt för Linköping och Linköping för flyget.

 

Därför har Linköpings kommun tagit initiativet till att växla upp det nätverk som redan finns, men som har potential att bli så mycket mer. Det är en långsiktig satsning med stöd över den politiska blockgränsen.

 

Läs mer på www.aerospaceclustersweden.com

 


 

Compraser är en icke vinstdrivande förening vars syfte är att dess medlemmar genom samverkan skall hitta effektivare och bättre sätt att producera, testa och kvalitetssäkra sina produkter som innehåller fiberkompositer, främst kolfiberkompositer.

 

Verksamheten syftar till att skapa ett nationellt forskningscenter i Linköping där företag från hela Sverige förlägger forskning. Stora intressenter är flyg- och rymdbranschen där dessa material används i mer än 20 år och även marinsidan där Kockums byggt hela militära skepp, Visbykorvetterna, men det är vanligt med överbyggnader i dessa material. Med ökande miljökrav tros också fordonsindustrin komma att använda fiberkompositer för att minska vikten i fordon och då blir volymproduktion viktigt.

 

För att förenkla finansieringen via offentliga forskningsmedel kommer verksamheten att övergå till Swerea koncernen som består av ett antal forskningsinstitut.

 

Läs mer på www.compraser.se