Lokal och markdatabasen

I Linköping finns plats för fler och växande företag. I databasen hittar du lokaler för kontor, butiker och industri samt mark och en presentation av industriområden i Linköping. Hos offentliga och privata fastighetsägare.