Universitetssamverkan

Nulink erbjuder en direktkanal in i Linköpings universitet och hjälper dig att hitta rätt ingångar, bra kontakter och goda samarbeten med studenter och forskare, utefter dina egna behov och önskemål.

Har du som företagare en uppgift som inte blivit utförd eller ett problem som behöver lösas? Har du bra idéer som blivit liggande därför att de inte tillhör kärnverksamheten? Behöver du rekrytera nya medarbetare eller vill du bara att någon ska titta på din verksamhet och komma med förslag till utveckling och förändring?

 

Vi hjälper dig att hitta kompetens bland universitetets studenter och forskare.
Ett exempel: av de företag i regionen som haft samarbete med studenter från LiU:s projektkurser vill 95 procent delta igen och samtliga är positiva till att företag på detta sätt tar hjälp av studenter.

Nulink har ett etablerat och mångårigt samarbete med Linköpings universitet genom ett utlokaliserat kontaktkontor. Där jobbar vi dagligen med kunskapsöverföring mellan arbetsliv och akademi, som bidrar till tillväxt och utveckling och är till nytta för båda parter. Vad kan vi göra för dig? Kontakta oss idag och börja utveckla din verksamhet med oss!

 

LiU Innovation

Stimulerar och stöttar forskare och studenter att kommersialisera sina idéer och sin kunskap – antingen genom att starta nya bolag eller genom att införliva dem i befintliga verksamheter. På LiU Innovation skapas nästa generations entreprenörer och nya innovativa företag. Man genererar tillväxt och konkurrenskraft i regionen och landet genom gemensam kunskapsutveckling med omgivande näringsliv och samhälle.

 

LiU CareerGate

Som företag har du möjlighet att få kontakt med Linköpings universitet studenter och nyexaminerade inom ett brett utbud av tekniska, juridiska, samhällsorienterade, ekonomiska, medicinska, naturvetenskapliga och humanistiska utbildningar. Du har möjlighet att målrikta dina erbjudanden till specifika målgrupper och därmed uppnå en mer effektiv kommunikations- och rekryteringsprocess.

 

Kontakt för kostnadsfri rådgivning

Mikael Johansson Frode

Telefon 013-33 66 07

E-post: mikael.johansson-frode@nulink.se