Upphandling

Den offentliga marknaden omsätter över 500 miljarder varje år, och att göra affärer med det offentliga kan vara en stor möjlighet för ett företag. På Upphandlingsstöd.se samlas information som kan vara användbar för dig som är, eller vill bli, leverantör till offentlig sektor.

Syftet med reglerna är att säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad så att upphandlande myndigheter och enheter på ett öppet sätt ska kunna utnyttja konkurrensen och tillvarata det offentligas medel på bästa möjliga sätt.

 

Vad är offentlig upphandling?

När en kommun, ett landsting eller statlig myndighet ska köpa en vara eller tjänst så måste de följa de lagar som reglerar offentlig upphandling. Regelverket för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadan inom hela den Europeiska Unionen. Regelverket finns till för att främja saklighet och konkurrens.

 

Myndigheterna ska enligt reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och avgöras av vilken leverantör som erbjuder den bästa varan/tjänsten till de bästa villkoren. Reglerna syftar till att ge alla leverantörer oavsett nationellt ursprung möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

 

För att se vilka upphandlingar som är aktuella för Linköpings kommun, klicka här.

 

Du är även välkommen att höra av dig till oss på Nulink.

Telefon 013-33 66 00 eller maila info(at)nulink.se