Våra tjänster

Nulink erbjuder en rad olika typer av tjänster som riktar sig till näringslivet, allt för att skapa en så bra jordmån som möjligt för företagande i Linköping.

Nulink är kommunens verktyg och vårt uppdrag finns inskrivet i vårt fullständiga namn: Näringslivsutveckling i Linköping AB. Vi har tre uppgifter: Att göra det intressant att bo och verka i kommunen, att hjälpa människor att starta och utveckla företag samt att bistå företag som vill etablera sig och expandera i Linköping.

 

Nulink är även en vägvisare in i det näringsfrämjande systemet och på universitetet. I regionen finns en mängd aktörer som på olika sätt är till nytta för näringslivet. Men vem är bäst på vad? Nulink har svaren och hjälper till med kontakterna. Men framförallt är Nulink navet i ett nätverk av små och stora företag i många branscher, universitet, forskningsinstitut, kommun, myndigheter och andra aktörer, som tillsammans lägger grunden för ett starkt företagsklimat.

 

Vår service är kostnadsfri, maila eller ring så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag.

 

Läs mer om våra specifika tjänster i menyn till vänster.