Näringslivsdagen 2017

Den 19 januari samlas Linköpings företagare, tjänstemän och politiker för att diskutera hur vi med gemensamma krafter bygger Linköpings attraktivitet och stärker näringslivsklimatet för utveckling och tillväxt.

Näringslivsdagen är ett branschöverskridande diskussionsforum där vi träffas för att identifiera konkreta idéer, bidra till insikt om varandras situationer och lyssna till inspirerande talare. Dagen arrangeras av Nulink.

 

2017 är temat Digitalisering. Vilka utmaningar medför den? Hur kan Linköpings företag bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter? Och vad är digital ångest?

 

Se hela programmet. 
Anmäl dig här, senast 15 januari.

 

Till höger kan du se en kort film med tankar från några av deltagarna vid arrangemanget 2016.

 

Välkommen, önskar Nulink – Linköpings näringslivsbolag!


Näringslivsdagen är ett initiativ av Nulink – Linköpings näringslivsbolag. Ett årligen återkommande evenemang som ska vara den självklara mötesplatsen för företagare, tjänstemän och politiker.