webb

Näringslivsdagen 2016

Den 20 januari samlades Linköpings företagare, tjänstemän och politiker för att diskutera hur vi med gemensamma krafter bygger Linköpings attraktivitet och stärker näringslivsklimatet för utveckling och tillväxt.

Ett stort tack till både talare och gäster som var med och gjorde Näringslivsdagen 2016 så pass lyckad som den blev! Nedan kan du ta del av ytterligare information från dagen.
Artikel på Affärsliv.com.

Presentation ”Vision Linköping” och ”C-Linköping”.


Näringslivsdagen är ett branschöverskridande diskussionsforum där vi träffas för att identifiera konkreta idéer, bidra till insikt om varandras situationer och lyssna till inspirerande talare. Dagen arrangeras av Nulink, Mjärdevi Science Park och Sank Kors.
Moderator 2016 var Karin Klingenstierna, som har lång erfarenhet konferencier i den här typen av sammanhang.

 

 

Till höger kan du se en kort film med tankar från några av deltagarna vid arrangemanget 2016.

 

 

Välkommen, önskar Nulink – Linköpings näringslivsbolag, Mjärdevi Science Park och Sankt Kors.


Näringslivsdagen är ett initiativ av Nulink – Linköpings näringslivsbolag i samarbete med Mjärdevi Science Park och Sankt Kors. Ett årligen återkommande evenemang som ska vara den självklara mötesplatsen för företagare, tjänstemän och politiker.