Etableringsservice

Har du som företagare planer på att etablera din verksamhet i Linköping, då är ett samtal med oss på Nulink ett enkelt och mycket givande första steg till att lyckas i regionen.

Linköping är centrum i en av landets snabbast växande regioner, och här finns gott om mark och lokaler för all typ av verksamhet. Kommunen erbjuder 20 hektar industrimark redo att bebyggas. Ytterligare 50 hektar är planlagda i befintliga och planerade områden.

 

Etableringsservice innebär att Nulink är företagets kontakt under hela etableringsprocessen. I vår verktygslåda finns, förutom mark och inflyttningsklara lokaler, det kommunala fastighetsutvecklings-bolaget Sankt Kors och privata fastighetsägare med stor erfarenhet av att anpassa och bygga nya lokaler för olika verksamheter.

 

Nulink fungerar även som rådgivare åt kommunen. Var behövs mark i framtiden? Vilka lokaler efterfrågar morgondagens företag? Målet är att Linköping ska vara redo när behoven uppstår. Det är ingen slump att så många företag väljer att etablera sig i Linköping och att näringslivet här utvecklas så starkt. Ett skäl är den snabba vägen till mark och lokaler genom Nulink och etableringsservice.

 

Vill du veta mer om Linköping som etableringsort?
Läs mer i vår etableringsguide!

 

Etableringskontakt:

Per Widman, telefon 013-33 66 08

e-post per.widman(at)nulink.se

 

Jimmie Hermansson, telefon 013-33 66 17

e-post jimmie.hermansson(at)nulink.se