Företagarservice

Nulink är företagens dörr in i kommunförvaltningen och arbetar på många sätt för att stärka och förenkla processer mellan kommun och näringsliv.

Oavsett vilken typ av företag som du driver, kommer du förmodligen att behöva kontakta myndigheter i något skede. Det kan vara allt från bygglov och tillstånd till livsmedelskontroll. Mycket handläggs och beslutas av kommunen. Men det är inte helt enkelt att hitta rätt förvaltning och rätt handläggare.

 

Företagarservice är en resurs för näringslivet och hjälper dig att göra verklighet av dina visioner. För att få bästa rådgivningen handlar det om att tänka efter före.’

 

  • Hittar du inte svaren?
  • Behöver du träffa kommunen?
  • Vill du utveckla eller förändra ditt företag?
  • Har du en ny idé?
  • Ska du starta ett byggprojekt?

 

Genom Nulink och Företagsservice når du hela kommunen med en kontakt. Vi har en grupp med ett tiotal strategiskt placerade tjänstemän och handläggare från olika kommunala avdelningar.

De har olika kompetens, och kan svara på frågor om exempelvis Mark, Bygglov, Miljö, Hälsa & Livsmedel, Taxor och Tillstånd etc.

 

Vi agerar problemlösare och rådgivare med kunskap om olika regelverk. Företagarservice hjälper dig hitta möjligheter och ta dig förbi hinder som företagare. En träff med oss är kostnadsfri för dig och består
av 45 minuter enskild rådgivning som givetvis är konfidentiell. Ring oss och boka, så pratar vi också mer om vilka personer som är mest givande för dig att träffa.

 

Kontakt för Företagarservice

Jimmie Hermansson, Näringslivsutvecklare.

Telefon 013-336617, eller maila jimmie.hermansson(at)nulink.se