Rådgivning & lotsning

Vägledning för företag i alla lägen. Ett samtal med oss på Nulink kan vara ett givande första steg i att utveckla ditt företagande.

Nulink erbjuder rådgivning och lotsning, både för dig som vill starta företag och som funderar på att expandera din verksamhet. Vi är ett bollplank som gärna knådar företagarfrågor för att upptäcka dess möjligheter, undvika fallgroparna och skapa en vision för hur en idé kan förverkligas och utvecklas. Om du går vidare erbjuder Nulink en palett av åtgärder. Vi har inte allt i vår egen portfölj, men samarbetar med en mängd aktörer inom näringslivsutveckling, var och en med sina inriktningar och egna nätverk.

 

Flera vägar framåt

Bland åtgärderna finns allt från företagarskola och IT-kurser till coaching och rådgivning kring företagsutveckling. Vi kan lotsa vidare till någon av regionens företagsinkubatorer. Inkubatorn är mer än en arbetsplats, det är en inspirerande miljö fylld av företagsamma människor, med ett strukturerat arbetssätt för att ge företaget rätt stöd i olika faser.

 

På motsvarande sätt hjälper vi etablerade företag. Tjänsterna är delvis annorlunda, men i båda fallen lyssnar vi utan förutfattade meningar, under sekretess. Nulink hjälper dig – oavsett om du är nystartare eller redan driver ett företag som vill utvecklas.

 

Kontakta gärna oss för kostnadsfri rådgivning

Telefon 013-33 66 00 eller e-post: info(at)nulink.se