Tillväxtprojekt

Många av framtidens företag har ännu inte startat. Det enda vi vet är att dessa kommer att drivas av dagens unga, av kvinnor och av människor med rötterna i andra länder.

Att ungdomars företagande är avgörande för tillväxten råder det inget tvivel om. Många av dagens entreprenörer förbereder sig för att lämna stafettpinnen vidare. Lika säkert är att kvinnors företagande är nödvändigt. De är välutbildade och därtill halva befolkningen.

Nya svenskar har redan visat framfötterna som företagare. Särskilt i Linköping med en högre andel företagare med invandrarbakgrund än Sverige som helhet.

 

Gemensamt för många av framtidens företagare är att de saknar viktiga delar av nätverket som krävs för att lyckas. Vilket Nulink kan överbrygga med olika satsningar.

 

Läs mer under rubrikerna till vänster.