Sommarföretagaren

Full av idéer? Det räcker med en bra!

Tillsammans med Linköpings kommun arrangerar Nulink utbildningen Sommarföretagaren. Ett projekt som erbjuder ungdomar i Linköping en möjlighet att utveckla sina företagarkompetenser genom att starta och driva ett eget företag med en egen affärsidé som grund. Sommarföretagaren pågår under fyra veckor under sommaren.

 

Den första veckan av sommarlovet samlas alla deltagarna. Utbildningen inleds med introduktionsdagar där de får information från utbildningsledaren. Utbildningen omfattar ledarskap, grupputveckling, försäljning och marknadsföring för att på bästa sätt ge en bra grund till sitt företagande. Under hela perioden kommer också erfarna mentorer att finnas till hands för att på bästa sätt stötta och hjälpa deltagarna.

 

Läs mer på Sommarföretagarens hemsida.

 

För mer information om Sommarföretagaren.

Kontakta Helena Thun, Företagsansvarig på Nulink.

Telefon 013-33 66 15 eller maila helena.thun(at)nulink.se