Rätt Fokus i styrelsearbetet

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för ett bolags utveckling. Detta gäller alla typer av företag, oavsett bransch och storlek. Nu börjar dessutom olika slags organisationer tillämpa liknande styrning som företagen.

StyrelseAkademien erbjuder därför en utbildning för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete, så att du på ett mer professionellt sätt ska kunna bidra till ökad konkurrenskraft och värdetillväxt. Du kan vara ägare, vd eller styrelseledamot, men vi välkomnar naturligtvis även dig som vill påbörja din styrelsekarriär eller behöver förstå hur styrelsearbetet fungerar i ditt yrke.

 

 

För mer information

Kontakta Helena Thun, Företagsansvarig, Nulink.

Telefon 013-336615 eller maila helena.thun(at)nulink.se