Därför är det viktigt med kompetensutveckling

Kompetensutveckling är ett bra sätt att öka lönsamheten för ett företag. Att satsa på redan anställd personal kan, om det hanteras rätt, bidra till många positiva effekter. Dessutom är det bra för individen att utveckla färdigheterna.

Att utveckla personalens kompetens på företaget är viktigt. Det är ett mycket bättre sätt att satsa på kompetensutveckling hos personalen som finns än att rekrytera nytt folk. Ett väldigt bra sätt att kompetensutveckla personal på företag är att anlita en föreläsare. Ett tips är att boka en talare till er nästa konferens eller chefsträff för att öka kompetensen hos de anställda. Dessutom brukar det vara väldigt uppskattat. Om det är en intressant talare som kan sin sak är det dessutom lättare för personalen att ta till sig nya budskap och kunskap. Den största fördelen med kompetensutveckling är att det är ett effektivt sätt att lyfta företaget. Att rekrytera ny personal tar mycket tid och energi. Dessutom kan rekryteringar bli väldigt dyra och det är inte säkert att rätt kompetens finns att hitta.

Fördelar med kompetensutveckling:

• Tidseffektivt sätt att öka kunskapsnivån.
• Företaget kan bli mer konkurrenskraftigt.
• Lönsamheten kan öka.

Kompetensutveckling är bra för individen och företaget

Att medarbetarna har en hög kunskapsnivå är avgörande för företaget och dess framgång. Men kompetensutveckling är även viktig för själva individen. Kompetensutveckling blir helt enkelt en win-win situation för både företaget och individen. Men för att en utbildning eller föreläsning ska vara kompetensutvecklande och leda till att en varaktig förändring sker behöver syftet vara klart innan. Att ha en tydlig plan innan och anlita rätt föreläsare är av största vikt. Det behöver finnas en tanke bakom. Om du önskar öka samarbetsförmågan och en större arbetsglädje ska du anlita en föreläsare som är expert på just det.

Kombinera workshop och föreläsning för bra resultat

Det kan vara en smart idé att kombinera en föreläsning och en workshop för att personalen verkligen ska kunna ta till sig kunskapen som förmedlas. Alla lär sig på olika sätt. En del lär sig bäst genom att lyssna medan andra behöver göra saker. Därför är kombinationen av en föreläsning och sedan en workshop perfekt. Det ökar chanserna att medarbetarna verkligen utvecklar sig.