Fördelar med att hyra en hr-konsult

Alla företag med anställda behöver förr eller senare hjälp och stöd kring HR-relaterade frågor. Innan behovet är tillräckligt stort kan det dock vara extremt kostsamt, för att inte säga omöjligt, att anställa en HR-person på heltid. Fram till att en egen HR-avdelning bildas, kan det därför vara en bra idé att anlita en HR-konsult som hjälper till utifrån ditt företags behov som det ser ut just nu.

En interim HR-konsult kan du anlita via Unik Resurs, en rekryteringsfirma som också tillhandahåller interimkonsulter inom andra områden. HR-frågor är många och breda, men i stort handlar HR om att ge stöd till chefer och medarbetare, stöd vid dagliga rutiner och vid komplexa personalärenden. Det är en vital del av en organisations verksamhet. Det är inte ovanligt att behovet av HR-stöd dyker upp relativt akut, varför det är en god idé att se över HR-alternativ tidigt snarare än för sent.

Hur en HR-konsult konkret kan hjälpa ditt företag

Arbetsmiljö, kompetensutveckling och rekryteringsprocesser är bara några av de områden som en HR-avdelning arbetar med. I grunden handlar det om hur företaget tar till vara på sina ”mänskliga resurser” (från engelskans ”human resources”).

Det är viktigt att HR-frågor hanteras rätt från början. Dels för att säkerställa dina medarbetares välmående, dels för att undvika byråkratiska och/eller personalrelaterade problem. Med en interim HR-avdelning kan din organisation växa i den takt den behöver, och mer uppgifter kan läggas över på HR-konsulterna allt eftersom, fram till att ditt företag känner att det är dags att skapa en egen HR-avdelning.

Ta vara på tillfälliga lösningar under övergångsperioder

Som småföretagare behöver du nyttja de resurser som finns. Om du till exempel driver en nystartad webbutik, är det svårt att direkt få gynnsamma transportavtal med fraktbolagen. Logistik kan också snabbt bli ett problem om försäljningen snabbt tar fart.

Precis som att du kan ta hjälp av logistikföretag som specialiserar sig på småföretagare i den situationen, kan du alltså ta hjälp av en tillfällig HR-konsult. Ett företag under utveckling behöver lösningar som kan växa i takt med att företaget växer. Det finns nästan alltid lösningar, oavsett i vilket skede ditt företag befinner sig i.