Därför ska företagare ha koll på arbetsrätt

Det finns många arbetsrättsliga lagar i Sverige. Dessa regleras i arbetsrätten. Det är vissa regler som finns i lagarna som är dispositiva vilket betyder att de kan ersättas alternativt kompletteras av ett kollektivavtal. Andra regler är icke förhandlingsbara.

Som arbetsgivare spelar arbetsrätt en central roll i förhållandet till de anställda. Men hur funkar arbetsrätt? Jo arbetsrätten innefattar lagar och bestämmelser kring förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är lagen om anställningsskydd, LAS som i huvudsak reglerar arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter i relation till varandra. Uppsägningar, anställningsavtal, kollektivavtal, lönefordran och avskedande är sådant som innefattas i arbetsrätten.

Arbetsgivare måste följa de uppsatta lagarna och reglerna

När du driver ett företag som har anställda är det viktigt att ha koll på vad lagen säger i vissa frågor. Du som arbetsgivare behöver ha vetskap om vilka dina skyldigheter är gentemot de anställda men även vilka rättigheter du har. Båda parterna har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. När du har koll på vad som gäller minskar du risken för att få problem i framtiden. Om du inte följer det uppsatta reglerna och lagarna som finns kan det stå dig dyrt senare. Om du som arbetsgivare inte har full koll på vad som gäller är det alltid en bra idé att ta hjälp av en jurist.

Rättigheter och skyldigheter

Arbetsgivaren har exempelvis skyldigheter som att alla anställd ska trivas och må bra på arbetsplatsen och har rätt till ett visst antal dagar semester per år. Arbetstagaren har exempelvis skyldigheter att jobba det avtalade timmarna varje dag, månad och år. Den anställde måste även följa det som är avtalat kring övertid och mertid. Om det uppstår en tvist mellan en arbetstagare och en arbetsgivare och parterna är bundna av ett kollektivavtal avgörs frågan i Arbetsdomstolen. Om det inte finns ett kollektivavtal sker förhandlingarna i Tingsrätten.

Arbetsrätten växte fram för arbetstagaren

Arbetsrätten växte fram för att få en bra balans mellan att arbetstagaren skulle ha goda villkor och ökad lön med att företag alltid strävar efter att nå den högsta möjliga vinsten. Företagens vinstintresse skulle inte få gå ut över arbetstagaren.