Så gör du kontorslokalen trygg

Larm- och passersystem, porttelefoni och elektroniska lås är alla saker som kan bidra till en ökad säkerhet på kontoret. Om du vill ha olika säkerhetslösningar är det bästa att anlita en leverantör. Då kan du även få bäst service.

Det går inte nog understryka hur viktigt det är med en hög säkerhetsnivå på kontoret. För personal som vistas i lokalen flera timmar varje dag är det ovärderligt att kunna känna trygghet. Om du vill ha en hög säkerhetsnivå på kontoret ska du kolla in https://sectragon.com/ och alla deras tjänster. De är experter på att säkra olika fastigheter. Sectragon erbjuder bland annat inbrottslarm, elektroniska lås, överfallslarm, kameraövervakning och passersystem. Kontakta dem för att höra mer om hur de kan bistå dig.

Inbrott kan åsamka stor skada

Att drabbas av ett inbrott kan få förödande konsekvenser för företaget, kunderna och personalen. Därför är det betydelsefullt att vidta förebyggande åtgärder för att minska riskerna. Förutom att ha säkerhetssystem av olika slag är det av vikt att utbilda personalen hur de ska agera om ett inbrott mot förmodan skulle ske som att direkt anmäla brottet till polisen. Om kontoret är beläget i en byggnad där det finns fler kontor är det än viktigare att prioritera säkerheten. Ju fler människor som rör sig i byggnaden desto högre risk.

“I samband med inbrottet ska nycklar till kundernas bostäder ha försvunnit.” Läs mer här om inbrottet

Uppfyll försäkringsbolagens krav på säkerhet

En annan anledning till varför du ska investera i säkerheten är för att många försäkringsbolag har vissa krav som måste vara uppfyllda för att de ska ge full ersättning vid inbrott. Dubbelkolla vad som står i villkoren för din försäkring för att verkligen se att du uppfyller deras fordran.