Så skapar du en hållbar kontorsmiljö

En för hög ljudnivå i ett kontor kan störa arbetsron. Det kan till och med bidra till att medarbetare blir sjuka. För allas bästa är det betydelsefullt att tänka till kring inredningen för att kontoret ska få en gynnsam arbetsmiljö.

Ur ett ljudperspektiv kan ett kontor upplevas som väldigt störande. Därför är det av vikt att se till att ljudnivån hålls nere för att alla ska kunna arbeta ostört. Det finns flera olika lösningar för hur du kan inreda ett kontor för att ha en bra ljudvolym. Om du är intresserad så läs mer om ljuddämpning på https://www.soundab.se/ för att hitta det bästa produkterna till ditt kontor.

Produkter som skapar en bra ljudvolym:

  • Skärmväggar
  • Ljusabsorbenter
  • Bordsskärmar
  • Takabsorbenter
  • Telefonhytter

Skapa arbetsro med olika produkter

Det finns mängder med bra hjälpmedel och produkter som du kan inreda kontoret med. Bland annat finns det skärmväggar som står på golvet. Dessa kan du konfigurera på olika sätt för att reducera ljudet i rummet men även synintryck. En lämplig höjd på en skärmvägg är ungefär 150 centimeter. Det finns också bordsskärmar som är väldigt bra om du vill skapa integritet och avskildhet på kontoret. Detta är en perfekt produkt till höj-och sänkbara skrivbord.

Ljudabsorbenter förbättrar ljudvolymen

Det är lätt att ljud studsar runt i en lokal. För att undvika att det blir ett störningsmoment är ljudabsorbenter perfekt att sätta upp. De förhindrar att ljud studsar mot väggar och andra hårda ytor i kontoret. Det finns också takabsorbenter för att minska ljudvolymen. Dessa är effektiva och lätta att anpassa.

Bättre kontorsmiljö ger friskare personal

Det är en investering att inreda med olika ljuddämpande saker i ett kontor. De medarbetare som arbetar i ett öppet kontorslandskap har en högre sjukfrånvaro. Det beror inte bara på höga ljudvolymer utan även på grund av att sjukdomar lättare sprid i en sådan miljö. Tänk på att inte placera personer som är ljudkänsliga på ett ställe där ljudet lätt studsar. Förutom ljudet är det bra att tänka på bra belysning, ventilation och att det är en bra temperatur i rummet. Uppmuntra gärna alla anställda att ha ordning och reda på skrivbordet.